Ambassadeur

van het Zeekadetkorps Nederland

WIJ ROEPEN U EN UW COLLEGA'S OP

WORD AMBASSADEUR

Wij kunnen niet succesvol zijn zonder uw steun

De Zeekadetkorpsen in Nederland, er zijn er twintig, kunnen niet succesvol zijn zonder de steun van – vooral – het maritieme en nautische bedrijfsleven in Nederland. Met name het in goede conditie én in de vaart houden van schepen, is een flinke uitdaging. U kunt daar met uw bedrijf en uw medewerkers een steentje aan bijdragen.

Daarom roepen wij u en uw collega’s op in ons jubileumjaar Ambassadeur van het Zeekadetkorps Nederland te worden.

Te doneren bedrag € -

WAT DOEN AMBASSADEURS?

“Fluitje van een cent”

U levert met uw bedrijf diensten en producten aan de maritieme en nautische sector. Dat kan zijn de zeevaart, de binnenvaart, de Koninklijke Marine of aanverwante bedrijfstakken. Binnen uw onderneming is ook vakkennis aanwezig die voor een Zeekadetkorps van belang kan zijn. Wat voor u, uw bedrijf of uw medewerkers een “fluitje van een cent” is, kan voor een lokaal Zeekadetkorps van groot belang zijn. Wij brengen graag uw aanbod en hun vraag bij elkaar. Voor u betekent dit dat u de Zeekadetkorpsen in Nederland kunt steunen, zonder dat de gestelde vraag uw mogelijkheden overtreft.

Ook zullen wij vragen die voor alle Zeekadetkorpsen relevant zijn, zoals veillgheidszaken aan boord van onze schepen, in eerste instantie uitzetten onder onze Ambassadeurs.

WAAROM AMBASSADEUR WORDEN?

“Bijdrage leveren aan onze missie”

Met uw ambassadeursschap levert u een bijdrage aan de instandhouding van de Zeekadetkorps in Nederland. Belangrijker nog: u levert een bijdrage aan onze Missie:

“Zeekadetkorps Nederland is een maatschappelijk relevante organisatie die jongeren helpt hun weg naar een maritieme opleiding of arbeidsplaats te vinden. Wij bieden aan boord van onze schepen daarvoor een uitdagende, gestructureerde en veilige omgeving, waarin jongeren door praktische opleidingen de kans krijgen hun talenten en competenties te ontwikkelen op basis van hun persoonlijke voorkeuren en mogelijkheden.”

Hoe succesvoller de Zeekadetkorpsen in Nederland zijn, hoe meer talentvolle jongeren zullen doorstromen naar de maritieme arbeidsmarkt en -opleidingen. Ex-zeekadetten zijn in de sector gewilde werknemers omdat ze weten en varen hebben hoe het er aan boord van een schip aan toegaat. Daarbij hebben zij in hun tijd als Zeekadet kennis opgedaan van techniek, logistiek, zeemanschap, navigatie en scheepsonderhoud.

WAT DOET HET ZEEKADETKORPS NEDERLAND VOOR ZIJN AMBASSADEURS?

“Bij ons op de werkvloer”

Jaarlijks organiseert het Zeekadetkorps Nederland aan boord van een of meerdere van de korpsschepen de Ambassadeursdag zodat de ambassadeurs minimaal een keer per jaar zelf kunnen ervaren hoe het er bij Zeekadetten op “de werkvloer” aan toe gaat. Het hoofdbestuur inventariseert de bij de korpsen levende vragen en zorgt dat deze bij (de juiste) ambassadeurs terecht komen. Inderdaad, de makelaarsfunctie. Pas nadat er sprake is van een ‘match’ wordt er contact gelegd tussen het zeekadetkorps en de ambassadeur.

Natuurlijk ontvangen ambassadeurs daarnaast ook uitnodigingen voor relatiebijeenkomsten tijdens grote evenementen als de Wereldhavendagen, Sail Amsterdam, Sail Den Helder en andere nautische evenementen zoals bijvoorbeeld de HISWA te Water en de Binnenvaartdag waaraan Zeekadetkorpsen deelnemen.
Als Ambassadeur ontvangt het bedrijf een plaquette voor op de gevel of in het kantoor van het bedrijfspand.

U kunt onderstaande vragen invullen

Ik word Ambassadeur of Ik heb toch nog wat vragen

Indien u Ambassadeur wilt worden dan graag dit formulier invullen. Heeft u toch wat vragen, vult u dit dan in bij \"Uw product(en) en/of dienst(en)

Waar wacht u nog op?